Yargıtay Polislerin TFF’den Ücret Talebini Haklı Buldu

             Spor müsabakalarında görev yapan polislerin TFF’den ücret ödemesi almasına ilişkin konu bir süredir gündemi meşgul etmekteydi.

            6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un “Saha güvenliği” başlıklı 6. maddesinin 3. bendinde; “Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti satın alabilir. En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar da görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince yapılır. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının iki katı kadar ödeme yapılır. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon, ödeyeceği para miktarını ilgili spor kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup eder. İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belırlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

        Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir polis memurunun spor müsabakalarında harcırah ödenmesi yönündeki şikayetini haklı bulan Yargıtay, 622 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında harcırah ödemesinin iptaline yönelik itirazının oy çokluğu ile reddine hükmetti.

Konuya ilişkin Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın TFF tarafından temyiz edilmesi ile Yargıtay’ın vermiş olduğu kararda :  “Mahkemece, davacının 2013-2014 liginde görev aldığı ve davalı tarafça kendisine ödenmeyen ücretin bilirkişi raporuyla tespit edildiğini, Her ne kadar davalı yan davacının istirahatli personel yerine görevlendirildiğine dair tutulan tutanakta davacının isminin geçmediğinden nedenle borçlu olmadığını iddia etse de; tüm dosya kapsamından davacı tarafın 2013-2014 yılı Liginde görev aldığı yadsınanamaz bir gerçek olduğu, salt görev alınan tarihlere ilişkin tutanaklarda isminin geçmediğinden davalı tarafından ödeme yapılmamasının davacının ediminin karşılıksız kalması anlamına geleceği gibi; hakkaniyet ve iyiniyet kuralları ile bağdaşmayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne kesin olarak karar verilmiştir.Mahkemece, yeterli araştırma yapıldığından ve araştırılacak başkaca bir husus da kalmadığından yerinde bulunmayan bütün kanun yararına bozma isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kanun yararına bozma isteminin REDDİNE 19/04/2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi.” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Bu karar ile birlikte geriye dönük son beş yıldaki ödemelerin alınabileceği açıklığa kavuşmuştur. Görevlendirilen polisler beş yıl süre ile görev yaptığı maçlardaki ücretleri yasal faizi ile alabileceklerdir. Bu ücretlerin alınabilmesi için ücreti ödenmeyen görevlerin listesi ile birlikte icra takibi açılması veya dava yoluna gidilmesi, listeye ulaşılamaması halinde mahkemeden talep edilmesi gerekmektedir. Sürecin sorunsuz ve hızlı işleyebilmesi için bir avukata danışarak, ücreti alınamayan görevlendirmeler hakkında yasal işlem başlatılması yararınıza olacaktır.


Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir : 
-“Yargıtay Polislerin TFF’den Ücret Talebini Haklı Buldu” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Pınar Şakrak’a aittir. Makale, yazarı tarafından pinarsakrak.av.tr adresinde yayınlanmıştır.-
Yazı oluşturuldu 17

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön