Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Nasıl Paylaşılır?

Düğünde karı – kocaya takılan takıların kime ait olduğuna ilişkin tartışma Yargıtay’ın geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğu kararlar ile son bulmuştur. Buna göre düğünde takılan bütün takılar kadının sayılmaktadır. Aşağıda buna ilişkin bazı emsal kararları göreceksiniz: “Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı […]

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Ve Aldatmanın İspatı

Zina, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenen boşanma sebeplerinden birisi olarak sayılmıştır. Madde şu şekilde düzenlenmiştir: ” Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.Affeden tarafın dava hakkı yoktur. “ Zina sebebine […]

İnternet Yoluyla Hakaret

Günümüzde internetin ve özellikle sosyal medyanın hayatımızın büyük bir bölümünü kaplamakta olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İnternet her ne kadar büyük kolaylıklar sağlasa da beraberinde getirdiği bir takım sorunlar da mevcuttur. Bu sorunlara gün geçtikçe bir yenisi eklenmekte ve mevcut hukuk düzenimizdeki uygulamalar kimi zaman yetersiz kalabilmektedir. Henüz yeni sayılabilecek bir oluşum olması sebebiyle, internet üzerinden […]

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu TCK md. 104‘de düzenlenmiştir. TCK md.104: (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, “iki yıldan beş” yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2)  Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş […]

İş Kazası ve Tazminat

İş kazaları sebebiyle yaşanan mağduriyet çok ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. TMMOB’nin açıkladığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’na göre 2016 yılı iş kazası sayısı 286 bin 68 olarak tespit edilmiştir. İş kazası sonucunda 2016 yılında 1.405 emekçi ise yaşamını kaybetmiştir. İlgili Rapor İş kazası neticesinde işverenin cezai sorumluluğu da bulunmaktadır.Bir iş kazası gerçekleştiğinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak işverene […]

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası ve Muhdesat

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasındaki paydaşlığı sona erdirerek, kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir davadır. Taşınmaz üzerinde ortak mülkiyet hakkı bulunan hissedarların başvurusu üzerine taşınmaz aynen taksim edilir veya mahkeme tarafından satış yolu ile paraya çevrilerek, hissedarlar arasında payları oranınca […]

Yargıtay Polislerin TFF’den Ücret Talebini Haklı Buldu

             Spor müsabakalarında görev yapan polislerin TFF’den ücret ödemesi almasına ilişkin konu bir süredir gündemi meşgul etmekteydi.             6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un “Saha güvenliği” başlıklı 6. maddesinin 3. bendinde; “Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel […]

Velayet Davası

Velayet, ana – babanın gerek ergin olmayan gerekse bazı durumlarda ergin olan çocukların kişilikleri ve malvarlığı konusunda sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kapsar. Anne Babanın Evli Olması Durumunda : Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Buna karşılık ortak hayata son verilmişse veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Anne […]

Malpraktis Davası

Sağlıklı yaşam hakkı, en önemli ve evrensel insan haklarından birisidir. Hukuka uygun tıbbi müdahale sağlıklı yaşamın devamı için olmazsa olmazdır. Söz konusu müdahalenin hatalı/eksik uygulanması telafisi zor sonuçlara yol açabilmektedir. Bu kapsamda hekimlerin görevi tıbbi standartlara bağlı kalarak hastaları sağlığına kavuşturmak için çaba sarf etmektir. Tıp biliminin içerisinde bulunduğu gelişim süreci çerçevesinde oluşan, hekimlerin geneli […]

Akıl Hastalığı ve Cezai Ehliyet

Bir failin akıl hastası olup olmaması ceza hukuku bakımından oldukça önemlidir. Suç işleyen bir kişiye verilecek cezanın veya uygulanacak güvenlik tedbirinin tayini bakımından araştırılması gereken bir konudur. İsnat ve Cezai Ehliyet Kavramları: Ceza hukukundaki temel kavramlardan birisi “isnat kabiliyeti/yeteneği” dir. İsnatın kelime anlamına bakacak olursak bu kavram TDK’da ; Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön