Çalışma Alanlarımız

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışma hayatı kapsamında işçi ve işverenlerin yükümlülüklerinden kaynaklanan hukuki problemler ortaya çıkmaktadır. İş sözleşmelerinin doğumundan, çeşitli sebeplerle sonlanmasına dek oluşan süreçte karşılaşılabilen bu problemlerin çözülmesi sırasında işçi ve işveren müvekkillerimizin hak kaybına uğramaması için çalışmaktayız. Bu kapsamda;

  • Öncelikle İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması konusunda müvekkillerimize yardımcı oluruz.
  • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar tarafımızca ele alınır ve çözüm yoluna gidilir.
  • İşçi işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılmasını sağlarız. Tarafların kanuni yükümlülüklerini yetine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin hazırlanmasını ve devamındaki hukuki aşamaların takibini sağlarız.
  • Toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerini yürütürüz ve sözleşmelerini hazırlarız.
  • Güncel yasaya uygun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık veririz.
  • Çalışanların ücret ve yan haklarıyla ilgili konularda hukuki hizmet veririz.
  • Hukuki ihtilafla karşı karşıya kalınması durumunda yasal çözümün elde edilmesi konusunda destek ve takipçi oluruz.

Tüketici Hukuku

Günümüzde tüketici hakları en çok gündeme gelen konulardan birisidir. Tüketicilerin haklarının korunması ve mağduriyet yaşamamaları için nasıl bir hukuki yol izleneceği çok önemlidir. Bu kapsamda;

 Müvekkillerimizin Tüketici Hakem Heyetlerinin ve Tüketici Mahkemelerinin görev alanına giren tüketici şikayetlerinde hay kaybı yaşamalarını önlemek için çalışmaktayız.

• Ayıplı mal veya hizmetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda yardımcı olmaktayız.

  Doğru hazırlanmış sözleşmenin, ileride karşılaşılabilecek hukuki problemleri en aza indirdiği konusundaki bilincimiz ile müvekkil şirketlere, tüketici hukuku alanına giren her türlü sözleşmenin (mesafeli satış sözleşmelerinin ve reklamlarının) mevzuata uygun hazırlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

İcra – İflas Hukuku

İcra ve iflas süreçleri hukuki takip gerektiren önemli süreçlerdendir. Alacaklı veya borçluların bu süreçte hak kaybı yaşamaması için gerekli hukuki işlemleri ivedilikle hayata geçirmek önem teşkil etmektedir. Bu kapsamda;

  • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının tahsili amacıyla icra takibi öncesi ve sonrası hukuki çalışmalar yaparak, bu sürecin olabildiğince hızlı sonuçlanması için müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
  • Borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hak kaybıyla karşılaşılmamasının ve gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması, haklarında başlatılmış hukuka aykırı icra takiplerinin en kısa sürede sonlandırılması için çalışmaktayız.
  • Şirket iflasının ertelenmesi veya iflas hasarının en aza indirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması konusunda hizmet vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Hazırlık soruşturması dâhil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, Ceza yargılamasının öneminin ve hassasiyetinin farkında olarak müvekkillerimizin mağduriyetinin en aza indirilmesi konusunda özenle çalışmak gerektiği bilincindeyiz. Bu sebeple ulusal ve uluslar arası bütün hukuk yollarının kullanılması neticesiyle oluşabilecek maddi ve manevi zararın ortadan kaldırılması için çalışmaktayız.

İleride ortaya çıkabilecek hukuki problemlerin önüne geçmek için yargılamanın her aşamasında sanık veya mağdurun mutlaka avukat eşliğinde hareket etmesi gerekmektedir. Bizler avukat olarak, adaletin en hızlı ve güvenli şekilde yerini bulmasını öncelikli prensibimiz haline getirmiş bulunmaktayız.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyetine ilişkin olarak, profesyonel site yönetimi hizmeti sunan şirketlere, site yönetimlerine 644 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda ;

• Yönetim planlarının oluşturulması,

• Uyarı yazılarının (ortak yerlere müdahale, ortak giderlere katılmama, komşuluk hukukuna aykırı davranışlar vb.)hazırlanması,

• Kapıcı ve yöneticilere ilişkin hukuki danışmanlık,

• Kat malikleri kurulunun mevzuata uygun şekilde toplanması ve karar alması,

• Ortak gider borçlarının (aidatların) tahsili,

• Ortak alanlara müdahalenin önlenmesi,

• Yönetimin 3. kişilerle yaptığı sözleşmelerin (hizmet, yapı, yakıt vb.) uygulanmasının sağlanması konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Aile Hukuku

Ailenin toplumu oluşturan önemli bir parçası olduğu gerçektir. Ancak aile bağlarının zamanla zayıflaması ve çeşitli sebeplerle aile birliğinin ortadan kaldırılması eşler açısından kaçınılmaz hale gelebilir. Bu durumda, söz konusu sürecin eşler ve varsa çocuklar için en az hasarlı ve tarafların haklarının korunduğu şekilde atlatılması önem teşkil etmektedir.

Boşanma süreci ve devamında getirdiği eşler arasında mal paylaşımı, velayet , maddi – manevi tazminat, nafaka gibi kavramlar konusunda, müvekkillerimizin bu süreci hak kaybına uğramadan atlatabilmesi için hizmet vermekteyiz.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön