İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışma hayatı kapsamında işçi ve işverenlerin yükümlülüklerinden kaynaklanan hukuki problemler ortaya çıkmaktadır. İş sözleşmelerinin doğumundan, çeşitli sebeplerle sonlanmasına dek oluşan süreçte karşılaşılabilen bu problemlerin çözülmesi sırasında işçi ve işveren müvekkillerimizin hak kaybına uğramaması için çalışmaktayız. Bu kapsamda;

  • Öncelikle İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması konusunda müvekkillerimize yardımcı oluruz.
  • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar tarafımızca ele alınır ve çözüm yoluna gidilir.
  • İşçi işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılmasını sağlarız. Tarafların kanuni yükümlülüklerini yetine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin hazırlanmasını ve devamındaki hukuki aşamaların takibini sağlarız.
  • Toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerini yürütürüz ve sözleşmelerini hazırlarız.
  • Güncel yasaya uygun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık veririz.
  • Çalışanların ücret ve yan haklarıyla ilgili konularda hukuki hizmet veririz.
  • Hukuki ihtilafla karşı karşıya kalınması durumunda yasal çözümün elde edilmesi konusunda destek ve takipçi oluruz.

 

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön