Vekalet Bilgileri


Av. Pınar ŞAKRAK                                   

Vergi No   :  14453627776

Bursa Barosu – 3977


•VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

Avukatlık vekaletnamesi noterlerce düzenlenir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bölgelerindeki Türkiye Konsolosluğunda da bu işlemi yaptırabilirler.

•Notere 2 fotoğraf ve nüfus cüzdanı ( resmi bir kimlik belgesi ) ile gidilmelidir. Şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekaletname verecekseniz temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.

•VERİLECEK YETKİLER
Notere aşağıdakilerden vekaletnamede olmasını istediğiniz yetkileri özellikle söyleyiniz :

Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ/tebellüğ etme,  mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma.

•BOŞANMA VE BOŞANMANIN TANIMA TENFİZİ DAVASI İÇİN VEKÂLET VERİLECEKSE;

Boşanma davası ya da boşanmanın tanınması tenfizi davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön