İş Kazası ve Tazminat

İş kazaları sebebiyle yaşanan mağduriyet çok ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. TMMOB’nin açıkladığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’na göre 2016 yılı iş kazası sayısı 286 bin 68 olarak tespit edilmiştir. İş kazası sonucunda 2016 yılında 1.405 emekçi ise yaşamını kaybetmiştir. İlgili Rapor

İş kazası neticesinde işverenin cezai sorumluluğu da bulunmaktadır.Bir iş kazası gerçekleştiğinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak işverene yönelik ceza davası açılabilir. İşverenin kusur sorumluluğu incelenerek cezai yaptırıma çarptırılabilir. Cezai sorumluluğun yanı sıra, işverene karşı açılacak olan hukuk davası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Bu makalede hukuki sorumluluğa ve tazminata ilişkin kısa bilgiler bulunacaktır.

Öncelikle iş kazası nedir ve nasıl tanımlanmaktadır sorusunun cevabına bakacak olursak 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. maddeye göre:

İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

İş Kazası Tazminat Davası Kime Açılır?

İş kazası tazminat davası, hem asıl işverene hem de alt işverenlere (taşeron) karşı açılabilir. Müteselsilen ve müştereken ödenmek kaydıyla tüm şirketlere karşı iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat:

İşçinin, iş kazası sonucu zarara uğraması neticesinde maddi tazminata konu olabilecek hususlar şunlardır:

 → Tedavi giderleri,

 → Uğradığı zarar sebebiyle çalışamadığı sürede ortaya çıkan kazanç kaybı,

 → Çalışma gücünün azalması veya tamamen yitirilmesi sebebiyle ortaya çıkacak olan kayıp.

İş kazası neticesinde ölüm meydana gelmiş ise:

 → Tedavi gerçekleşmişse ölümden önceki tedavi giderleri,

 → Cenaze giderleri,

 → Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan yakınlarının bu kayıp sebebiyle uğradıkları zararlar (destekten yoksun kalma tazminatı ) talep edilebilecektir.

İş Kazası Sonucu Manevi Tazminat :

 → İş kazası sonucunda bedensel ve ruhsal bütünlüğünün zedelenmesi sonucu mağdurda oluşan psikolojik hasar veya iş kazası sonucu ölüm meydana gelmesi durumunda yakınlarının yaşamış olduğu elem ve keder manevi tazminata konu edilebilecektir.

İş Kazası Davası Nerede Açılır? :

İş kazalarına bakmakla  görevli mahkeme iş mahkemeleridir.

Yetkili iş mahkemeleri ise :

 → İş kazalarında genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

 → İş kazasının veya zararın meydana geldiği yerin iş mahkemesi de iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya yetkilidir.

 → İş kazası nedeniyle maluliyete uğrayan işçinin veya ölüm gerçekleşmişse ölen işçinin davacı yakınlarının yerleşim yeri iş mahkemesi de yetkilidir.

İşçi ve işveren arasında yukarıdaki hükümlere aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.

Kısacası iş kazasından kaynaklanan tazminat davalarında yetkili mahkeme davacı veya davalının yerleşim yeri ile iş kazasının meydana geldiği yer mahkemeleridir.

İş Kazası Sonucu Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı :

İş kazasının gerçekleştiği günden itibaren 10 yıldır. (TBK md.146)

Bununla birlikte iş kazası nedeniyle bir ceza davası açılmışsa ve ceza davasının zamanaşımı süresi daha fazla ise, iş kazası nedeniyle tazminat davasında da ceza davasındaki zamanaşımı süresi uygulanır.

İş kazaları sonucunda işleyecek olan cezai ve hukuki süreç işçi ve işveren açısından son derece önemli olup, sürecin hak kaybına uğranmadan takip edilebilmesi uzmanlık gerektirmektedir.Yaşanan mağduriyetin daha da artmaması için iş kazası davalarında sürecin bir avukat ile beraber yürütülmesi taraflar için faydalı olacaktır.


Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması şahsi ve fikri haklara aykırılık teşkil edeceğinden hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için makalenin aktif linki eklenerek  alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir : 
-“İş Kazası ve Tazminat” başlıklı makale yazarı Av.Pınar Şakrak tarafından pinarsakrak.av.tr adresinde yayınlanmıştır.-

Yazı oluşturuldu 17

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön