Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Ve Aldatmanın İspatı

Zina, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenen boşanma sebeplerinden birisi olarak sayılmıştır. Madde şu şekilde düzenlenmiştir: ” Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.Affeden tarafın dava hakkı yoktur. “ Zina sebebine […]

İnternet Yoluyla Hakaret

Günümüzde internetin ve özellikle sosyal medyanın hayatımızın büyük bir bölümünü kaplamakta olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İnternet her ne kadar büyük kolaylıklar sağlasa da beraberinde getirdiği bir takım sorunlar da mevcuttur. Bu sorunlara gün geçtikçe bir yenisi eklenmekte ve mevcut hukuk düzenimizdeki uygulamalar kimi zaman yetersiz kalabilmektedir. Henüz yeni sayılabilecek bir oluşum olması sebebiyle, internet üzerinden […]

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu TCK md. 104‘de düzenlenmiştir. TCK md.104: (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, “iki yıldan beş” yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2)  Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş […]

İş Kazası ve Tazminat

İş kazaları sebebiyle yaşanan mağduriyet çok ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. TMMOB’nin açıkladığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’na göre 2016 yılı iş kazası sayısı 286 bin 68 olarak tespit edilmiştir. İş kazası sonucunda 2016 yılında 1.405 emekçi ise yaşamını kaybetmiştir. İlgili Rapor İş kazası neticesinde işverenin cezai sorumluluğu da bulunmaktadır.Bir iş kazası gerçekleştiğinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak işverene […]

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Dava Süreci Nasıl İşler?

TMK 166/3 maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanma davası ve şartları şu şekildedir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde,evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda […]

Devremülk Termal Tatil Yalanı – Tapu Devrine İlişkin Sözleşmelerin İptali

Özellikle son yıllarda “taksitle devre mülk sahibi olmak” adı altında imzalanan, tüketici için kolaylık ve avantaj gibi görünmesine rağmen aslında geçerliliği olmayan sözleşmeler sebebiyle bir çok tüketicinin mağduriyet yaşamış olduğunu gözlemliyoruz. Yalova, Emet gibi termal olanaklarının bulunduğu bölgelerde tüketiciler, devre mülk sahibi olma hayaliyle, cazip görünen fakat uzun süreli taksitler içeren sözleşmeler imzalayarak, neticesinde herhangi […]

Kıdem Tazminatı Nedir? Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı, çeşitli sebeplerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işverenin 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince ,işçiye ödemekle yükümlü olduğu tazminat türüdür. Kıdem tazminatı alınmasının şartları nelerdir?  → 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “işçi” statüsünde olmak gerekir.  → Aynı işverene bağlı iş yerinde çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir.  İşçi aynı işverenin farklı iş yerlerinde […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön