Akıl Hastalığı ve Cezai Ehliyet

Bir failin akıl hastası olup olmaması ceza hukuku bakımından oldukça önemlidir. Suç işleyen bir kişiye verilecek cezanın veya uygulanacak güvenlik tedbirinin tayini bakımından araştırılması gereken bir konudur. İsnat ve Cezai Ehliyet Kavramları: Ceza hukukundaki temel kavramlardan birisi “isnat kabiliyeti/yeteneği” dir. İsnatın kelime anlamına bakacak olursak bu kavram TDK’da ; Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön