İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası ve Muhdesat

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasındaki paydaşlığı sona erdirerek, kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir davadır. Taşınmaz üzerinde ortak mülkiyet hakkı bulunan hissedarların başvurusu üzerine taşınmaz aynen taksim edilir veya mahkeme tarafından satış yolu ile paraya çevrilerek, hissedarlar arasında payları oranınca […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön