Apartman Aidat Borcu

Günümüzde apartmanlarda, sitelerde, toplu yapılarda yaşanmasının sonuçları olarak kat maliklerinin veya kiracıların kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmeleri durumunda bir takım uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıkların başında da “aidat borcu” kavramı gelmektedir. Bu makalemizde genel olarak kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklara özellikle de aidat borcuna ilişkin sıkça karşılaşılan sorunlara değineceğiz.

Öncelikle binalarda yönetici bulunması zorunlu mudur?  

634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu m.34/2 gereğince ana gayrimenkulün 8 veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici atanması zorunludur. Gayrimenkulün bütün bağımsız bölümleri tek bir kişinin mülkiyetinde ise malik, kanunen yönetici durumundadır.

Kat malikleri aidat borçlarından sorumlu mudur?

Bu konu Kat Mülkiyeti Kanunu m. 18 ve devamında düzenlenmiştir. Kanunun 20. maddesi gereği kat malikleri ortak giderlere katılmak zorundadır.

Kiracılar aidat borçlarından sorumlu mudur?

Kat maliklerinin borçlarına dair hükümler, kiracılara da uygulanır. Kiracılar,bu borçlardan kat maliki ile birlikte müteselsilen sorumludur. Kısacası aidat borcundan kiracı ve kat maliki birlikte sorumludur. Aidat borcu kat malikinden veya kiracıdan tahsil edilmek üzere takip başlatılabilinir.

Kat maliki, dairesi boş olsa da giderlerek katılmak zorunda mıdır?

Kat malikinin dairede oturmuyor olması veya kiracısının bulunup bulunmaması ortak giderlere olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kat maliki tapuda malik olarak gözüktüğü müddetçe ortak giderlerden, aidatlardan sorumludur.

Apartmanın kullanılmayan bölümleri için giderlere katılmak zorunlu mudur?

Sıkça karşılaşılan bir diğer sorun ve yanlış bilinen durum ise, apartmanın belirli tesislerinin kat maliki veya kiracı tarafından kullanılmadığı gerekçesiyle bu giderlere katılmanın zorunluluğunun olmadığı yönündedir. Örn. giriş katında oturan bir kat maliki veya kiracı apartman asansörünü kullanmadığı gerekçesiyle buna ilişkin giderleri ödemekten kaçınamaz. İlgili kanunun  20. maddesinin c  bendinde “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.” hükmü yer almaktadır. 

Aidat borcunun ödenmemesi durumunda ne yapılabilir?

Ana taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesinde , aidat borçlarına ilişkin kat maliki veya kiracıya yönelik  ilamsız icra takibi başlatılabilir. Bu takip yönetici tarafından veya kat malikleri tarafından yapılabilir. Ancak ileride hak kaybına uğranmaması açısından ilgili taşınmazı  temsilen yönetici tarafından bir avukata vekalet verilmesi ve hukuki sürecin avukat tarafından takip edilmesi daha kolay ve faydalı olacaktır.

Ortak gider alacağına ilişkin başlatılan icra takibinde itiraz nereye yapılır?

Kendisine karşı icra takibi başlatılan kat maliki veya kiracı, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili icra dairesine itiraz edebilir.


Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması şahsi ve fikri haklara aykırılık teşkil edeceğinden hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için makalenin aktif linki eklenerek  alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :  -“Apartman Aidat Borcu” başlıklı makale yazarı Av.Pınar Şakrak tarafından pinarsakrak.av.tr adresinde yayınlanmıştır.-

Yazı oluşturuldu 17

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön