Apartman Aidat Borcu

Günümüzde apartmanlarda, sitelerde, toplu yapılarda yaşanmasının sonuçları olarak kat maliklerinin veya kiracıların kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmeleri durumunda bir takım uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıkların başında da “aidat borcu” kavramı gelmektedir. Bu makalemizde genel olarak kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklara özellikle de aidat borcuna ilişkin sıkça karşılaşılan sorunlara değineceğiz. Öncelikle binalarda yönetici bulunması zorunlu mudur?   […]

Bankaların Hesap İşletim Ücreti Kaldırıldı

  Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden “hesap işletim ücreti” alınmasına yönelik hükmü  2014/9570 E. 2018/1194 K. Sayılı kararı oy birliğiyle iptal etti. Daire, yönetmeliğin “tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelere” ilişkin hükmün iptal istemini ise reddetti. “Tahsis ücreti”nin de iptali yönünde oy kullanan iki üye hakim karşı oy yazısında, “Kredi veren […]

Kiracının Evden Çıkarılması / Tahliyesi

Kiracı evden nasıl çıkarılır, hangi koşulların sağlanması gerekmektedir gibi soruların yanıtlarını inceleyeceğiz. Ancak öncelikle kira sözleşmesinin tanımını paylaşmak gerekirse, TBK m.299 : “kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı,  kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Kira sözleşmesi belirli süreli veya belirsiz süreli olarak düzenlenmiş olabilir. BİLDİRİM YOLUYLA […]

Boşanmada Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı konusunda önemli olan tarih mevcut Türk Medeni Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihidir. Bu tarihten önceki dönemdeki mal paylaşımına ilişkin hukuk kuralları ile bu tarihten sonraki dönemin hukuk kuralları aynı değildir. 01.01.2002 tarihinden önce Mal Ayrılığı Rejimi söz konusudur. Bu rejime göre söz konusu mal eşlerden kimin üzerine kayıtlı ise ona ait kabul […]

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Dava Süreci Nasıl İşler?

TMK 166/3 maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanma davası ve şartları şu şekildedir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde,evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda […]

Devremülk Termal Tatil Yalanı – Tapu Devrine İlişkin Sözleşmelerin İptali

Özellikle son yıllarda “taksitle devre mülk sahibi olmak” adı altında imzalanan, tüketici için kolaylık ve avantaj gibi görünmesine rağmen aslında geçerliliği olmayan sözleşmeler sebebiyle bir çok tüketicinin mağduriyet yaşamış olduğunu gözlemliyoruz. Yalova, Emet gibi termal olanaklarının bulunduğu bölgelerde tüketiciler, devre mülk sahibi olma hayaliyle, cazip görünen fakat uzun süreli taksitler içeren sözleşmeler imzalayarak, neticesinde herhangi […]

Kıdem Tazminatı Nedir? Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı, çeşitli sebeplerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işverenin 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince ,işçiye ödemekle yükümlü olduğu tazminat türüdür. Kıdem tazminatı alınmasının şartları nelerdir?  → 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “işçi” statüsünde olmak gerekir.  → Aynı işverene bağlı iş yerinde çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir.  İşçi aynı işverenin farklı iş yerlerinde […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön